• AZ1069, Azərbaycan, Bakı Şəhəri, Nərimanov rayonu, Məmməd Araz, ev 25 (English Yard biznes mərkəzi)
  • +994 50 882 31 86
  • AZ1069, Azərbaycan, Bakı Şəhəri, Nərimanov rayonu, Məmməd Araz, ev 25 (English Yard biznes mərkəzi)
  • +994 50 882 31 86

Qiymətləndirmə Xidməti

Qiymətləndirmə Xidməti

- Müəssisənin dəyərinin qiymətləndirməsi (biznesin)

- Qeyri-maddi aktivlərin və əqli mülkiyyətin qiymətləndirməsi

- Mal-material ehtiyyatlarının qiymətləndirilməsi

- Çox illik əkmələrin qiymətləndirilməsi

- Əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsi

- Qiymətli kağızların qiymətləndirilməsi

- Tikinti və kənd təsərrüfat texnikasının qiymətləndirilməsi

- Ziyanın qiymətləndirilməsi

- Antik dəyərli əşya və məmulatların qiymətləndirilməsi

- Zərgərlik məmulatlarının qiymətləndirilməsi

- Hava, Su, Dəmiryolu və Yerüstü nəqliyyatın qiymətləndirilməsi

- Torpaq sahələrinin qiymətləndirilməsi