• AZ1069, Azərbaycan, Bakı Şəhəri, Nərimanov rayonu, Məmməd Araz, ev 25 (English Yard biznes mərkəzi)
 • +994 50 882 31 86
 • AZ1069, Azərbaycan, Bakı Şəhəri, Nərimanov rayonu, Məmməd Araz, ev 25 (English Yard biznes mərkəzi)
 • +994 50 882 31 86

Mühasibat Xidmətləri və Maliyyə Hesabatları

Mühasibat Xidmətləri və Maliyyə Hesabatları
 • Mühasibat və Vergi uçotunun qurulması,idarə edilməsi 
 • Əsas vəsaitlərin mal-materialların və sair aktivlərin uçotu 
 • Görülmüş işlərə və satılmış mallara görə qaimə faktural göndərilməsi 
 • Debitor və kreditorlarla hesablaşmalar, onların analizi 
 • Bank, kassa, korporativ kartlar və pos-terminal əməliyyatların uçotu 
 • Maliyyə hesabatlarının hazırlanması (Balans, Mənfəət-zərər, pul vəsaitlərinin hərəkəti və s.) 
 • İşçilərin Əmək haqqının hesablanması və ödənilməsi 
 • ƏDV-ilə sub hesabında hesablaşmalarin aparılması 
 • İdxal-ixrac əməliyyatları zamanı yük gömrük bəyannamələri üzrə işlərin görülməsi.
 • Təqdim edilmiş iş və mallara görə daxil olmuş vəsaitə əsasən vergilərin hesablanması 
 • Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin tərtib edilməsi 
 • ƏDV bəyannaməsinin tərtib və təqdim edilməsi 
 • Ödəmə mənbəyi üzrə bəyannamə 
 • Hüquqi şəxslər üzrə Mənfəət vergisi bəyannaməsi 
 • Fiziki şəxslər üzrə Gəlir vergisi bəyannaməsi 
 • Əmlak vergisi bəyannaməsi