• AZ1069, Azərbaycan, Bakı Şəhəri, Nərimanov rayonu, Məmməd Araz, ev 25 (English Yard biznes mərkəzi)
  • +994 50 882 31 86
  • AZ1069, Azərbaycan, Bakı Şəhəri, Nərimanov rayonu, Məmməd Araz, ev 25 (English Yard biznes mərkəzi)
  • +994 50 882 31 86

Xidmətlərimiz

Mühasibat Xidmətləri və Maliyyə Hesabatları

Mühasibat Xidmətləri və Maliyyə Hesabatları

<ul> <li>M&uuml;hasibat və Vergi u&ccedil;otunun qurulması,idarə edilməsi&nbsp;</li> <li>Əsas vəsaitlərin mal-materialların və sair aktivlərin u&ccedil;otu&nbsp;</li> <li>G&ouml;r&uuml;lm&uuml;ş işlərə və satılmış mallara g&ouml;rə qaimə faktural g&ouml;ndərilməsi&nbsp;</li> <li>Debitor və kreditorlarla hesablaşmalar, onların analizi&nbsp;</li> <li>Bank, kassa, korporativ kartlar və pos-terminal əməliyyatların u&ccedil;otu&nbsp;</li> <li>Maliyyə hesabatlarının hazırlanması (Balans, Mənfəət-zərər, pul vəsaitlərinin hərəkəti və s.)&nbsp;</li> <li>İş&ccedil;ilərin Əmək haqqının hesablanması və &ouml;dənilməsi&nbsp;</li> <li>ƏDV-ilə sub hesabında hesablaşmalarin aparılması&nbsp;</li> <li>İdxal-ixrac əməliyyatları zamanı y&uuml;k g&ouml;mr&uuml;k bəyannamələri &uuml;zrə işlərin g&ouml;r&uuml;lməsi.</li> <li>Təqdim edilmiş iş və mallara g&ouml;rə daxil olmuş vəsaitə əsasən vergilərin hesablanması&nbsp;</li> <li>Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin tərtib edilməsi&nbsp;</li> <li>ƏDV bəyannaməsinin tərtib və təqdim edilməsi&nbsp;</li> <li>&Ouml;dəmə mənbəyi &uuml;zrə bəyannamə&nbsp;</li> <li>H&uuml;quqi şəxslər &uuml;zrə Mənfəət vergisi bəyannaməsi&nbsp;</li> <li>Fiziki şəxslər &uuml;zrə Gəlir vergisi bəyannaməsi&nbsp;</li> <li>Əmlak vergisi bəyannaməsi</li> </ul>

Vergi Hesabatlarının Verilməsi və Vergi Planlaşdırılması

Vergi Hesabatlarının Verilməsi və Vergi Planlaşdırılması

<p>&nbsp; &bull;DSMF hesabatları&nbsp;&shy;&shy;</p> <p>&nbsp; &bull;&nbsp;İşsizlikdən siğorta &uuml;zrə hesabatlar&nbsp;</p> <p>&nbsp; &bull;&nbsp;Statistika komitəsinə verilən hesabatlar&nbsp;</p> <p>&nbsp; &bull;&nbsp;Kameral məktubların cavablandırılması.</p>

İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi və Kadrlar Xidməti

İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi və Kadrlar Xidməti

<ul> <li>Kadr u&ccedil;otunun qurulması, idarə olunması və optimallaşdırılması</li> <li>Şəxsi iş&ccedil;i fayıllarının hazırlanması &uuml;zrə b&uuml;t&uuml;n xidmətlər</li> </ul> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- İş&ccedil;ilərin elektron qeydiyyatı (işə qəbul, ƏM şərtlərinin dəyişilməsi, işdən azad etmə)</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- İşə qəbul və işdən &ccedil;ıxarma ərizələrinin və əmrlərinin hazırlanması</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Əmək m&uuml;qaviləsi, xidməti m&uuml;qavilə və təcr&uuml;bə m&uuml;qavilələrinin bağlanması</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Əmək kitab&ccedil;alarının yazılması</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Əmr və Əmək kitab&ccedil;alarının u&ccedil;otu jurnalının hazırlanması</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Vəzifə təlimatlarının hazırlanması</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Aylıq iş vaxtının u&ccedil;otu&nbsp; tabellərinin hazırlanması</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Əmək m&uuml;qaviləsi şərtlərinin dəyişdirilməsi</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- M&uuml;kafatlandırma və cəzalandırma haqqında əmrlər</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Məzuniyyət ərizələrinin və əmrlərinin hazırlanması</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- Ezamiyyət &uuml;zrə təqdimat və əmrlərin hazırlanması</p> <ul> <li>Əmək haqqı, məzuniyyət, ezamiyyət və m&uuml;kafatların hesablanması</li> <li>İş&ccedil;ilərin sosial və icbari sığortası prosedurları</li> <li>Əmək qabiliyyətinin m&uuml;vəqqəti itirilməsi ilə bağlı hesablamaların aparılması</li> <li>Birdəfəlik m&uuml;avinətin alınması &uuml;&ccedil;&uuml;n sənədlərin hazırlanması və təqdim edilməsi</li> <li>Xarici vətəndaşların işə qəbulu prosesini təşkil etmək</li> <li>Kadr u&ccedil;otunun aparılması &uuml;zrə hər n&ouml;v konsultasiya xidmətləri</li> <li>Aylıq və r&uuml;bl&uuml;k Statistika komitəsinə və Məşğulluq mərkəzlərinə statistik hesabatların verilməsi</li> <li>İş&ccedil;ilərə arayışların, xasiyyətnamələrin hazırlanıb verilməsi</li> <li>Əmək haqqı kartlarının sifarişinin verilməsi</li> <li>Kadrlara aid daxil olan məktubların cavablandırılması</li> <li>M&uuml;əssisə &uuml;&ccedil;&uuml;n m&uuml;vafiq ştat cədvəlinin hazırlanması</li> </ul>

Şirkət və Fərdi Sahibkarların Qeydiyyatı və Ləğv edilməsi

Şirkət və Fərdi Sahibkarların Qeydiyyatı və Ləğv edilməsi

<p>- B&uuml;t&uuml;n zəruri sənədlərin toplanması və hazırlanması</p> <p>- H&uuml;quqi şəxsin qanuni təmsil&ccedil;isi &uuml;&ccedil;&uuml;n Asan İmza (mobil imza) alınması</p> <p>- Təsis sənədlərinin tərc&uuml;mə olunması</p> <p>- Fəaliyyət n&ouml;v&uuml;n&uuml;n se&ccedil;ilməsi</p> <p>- Notarial təsdiq</p> <p>- Nizamnamə kapitalı və d&ouml;vlət r&uuml;sumlarının &ouml;dənilməsi</p> <p>- Şirkət &uuml;&ccedil;&uuml;n m&uuml;vafiq şəhadətnamə dublikatın g&ouml;ndərilməsi ilə bank hesabının alınması</p> <p>- Sənədlərin hazırlanması və Vergilər xidmətinə təqdim olunması</p> <p>- Şirkətin &uuml;&ccedil;&uuml;n korporativ M&ouml;h&uuml;r&uuml;n hazırlanması</p> <p>- Şirkət &uuml;&ccedil;&uuml;n Web sayt, Logo, Flayer, Buklet, Vizitka dizaynı və hazırlanması</p>

Lisenziyaların və İcazələrin Alınması

Lisenziyaların və İcazələrin Alınması

<p>- Qanunla tələb olunan b&uuml;t&uuml;n fəaliyyət n&ouml;vləri &uuml;zrə İcazə və Lisenziyaların alınması:</p> <ul> <li>Tikinti fəaliyyəti</li> <li>Layihələndirmə fəaliyyəti</li> <li>Yanğından m&uuml;hafizə fəaliyyəti</li> <li>Təhsil fəaliyyəti</li> <li>Əcza&ccedil;ılıq fəaliyyəti</li> <li>Rabitə xidmətləri və s. sahələr&nbsp; &uuml;zrə</li> </ul>

"KOB klaster şirkəti"-nin yaradılması üçün Biznes layihələrin hazırlanması

"KOB klaster şirkəti"-nin yaradılması üçün Biznes layihələrin hazırlanması

<p>&bull;&nbsp;İstənilən fəaliyyət n&ouml;v&uuml; &uuml;zrə Biznes planların hazırlanması.</p>

Qiymətləndirmə Xidməti

Qiymətləndirmə Xidməti

<p>-&nbsp;M&uuml;əssisənin&nbsp;dəyərinin qiymətləndirməsi (biznesin)</p> <p>-&nbsp;Qeyri-maddi&nbsp;aktivlərin və əqli m&uuml;lkiyyətin&nbsp;qiymətləndirməsi</p> <p>-&nbsp;Mal-material&nbsp;ehtiyyatlarının qiymətləndirilməsi</p> <p>-&nbsp;&Ccedil;ox&nbsp;illik əkmələrin qiymətləndirilməsi</p> <p>-&nbsp;Əsas&nbsp;vəsaitlərin qiymətləndirilməsi</p> <p>-&nbsp;Qiymətli&nbsp;kağızların qiymətləndirilməsi</p> <p>-&nbsp;Tikinti&nbsp;və kənd təsərr&uuml;fat texnikasının qiymətləndirilməsi</p> <p>-&nbsp;Ziyanın&nbsp;qiymətləndirilməsi</p> <p>-&nbsp;Antik&nbsp;dəyərli əşya və məmulatların qiymətləndirilməsi</p> <p>-&nbsp;Zərgərlik&nbsp;məmulatlarının qiymətləndirilməsi</p> <p>-&nbsp;Hava,&nbsp;Su,&nbsp;Dəmiryolu&nbsp;və&nbsp;Yer&uuml;st&uuml; nəqliyyatın qiymətləndirilməsi</p> <p>-&nbsp;Torpaq&nbsp;sahələrinin qiymətləndirilməsi</p>

Gömrük Rəsmiləşdirilməsi və Broker Xidməti

Gömrük Rəsmiləşdirilməsi və Broker Xidməti

<ul> <li>G&ouml;mr&uuml;k&nbsp;Bəyyannamələrinin tərtib edilməsi,&nbsp;G&ouml;mr&uuml;k&nbsp;prosesinə nəzarət</li> <li>G&ouml;mr&uuml;kləmə &uuml;&ccedil;&uuml;n lazım olan sənədləri hazırlamaq və prosesi idarə etmək</li> <li>Tranzit, idxal, ixrac y&uuml;klərin sənədlərini g&ouml;mr&uuml;kləməyə qədər hazırlanması</li> <li>Tranzit, idxal, ixrac malların&nbsp;g&ouml;mr&uuml;k&nbsp;bəyannamələrin yazılması</li> <li>M&uuml;ştərilərə Şirkətin g&ouml;stərdiyi&nbsp;G&ouml;mr&uuml;k&nbsp;xidmətləri&nbsp;haqqında &uuml;mumi məlumatların təqdim edilməsi</li> </ul>